Andmefailid ja kaitsemeetmete kirjeldus

Registripidaja nimi:
Klinkmann Eesti AS,
Registrikood: 10383396

Aadress:
Krookuse 8,
10616 Tallinn, Eesti

Kontaktisik registriga seotud küsimustes:
e-post: info@klinkmann.ee

Registri nimi:
Klinkmann Eesti AS isiku kontaktide register

Isikuandmete töötlemise eesmärk: Registris sisalduvaid isiku kontaktandmeid kasutatakse reklaami eesmärgil Klinkmann Eesti AS, selle tütarettevõtete, sidusettevõtete või allhankijate ettevõttesiseste ja -väliste ülesannete täitmiseks sedavõrd, kui need on seotud pakutavate teenuste ja toodetega. Teavet kasutatakse ka turunduse ja teavitamise eesmärgil.

Registri andmesisu

Registri andmesisu koosneb järgmisest teabest: isiku nimi ja kontaktandmed, isiku esindatava ettevõtte andmed (ettevõtte nimi ja riik, kus ettevõte tegutseb), lisateave (isiku esitatav lisateave, nt vabas vormis teade või tagasiside), muu teave (näiteks avalik IP-aadress), jälgimisteave (elektrooniliste turundustegevuste jälgimise andmed) ning teave küpsiste kohta. Lugege lisaks meie küpsiste kasutuspõhimõtete kohta. Osa teabest on kohustuslik sõltuvalt selle otstarbest, et oleks võimalik tegutseda nõutaval viisil.

Tavapärased teabeallikad

Isiku esitatud teave koos tema enda nõusolekuga, kas ankeedina veebiteenuse osutamise raames või müügi- ja tutvustusüritustel, samuti materjalid, mis toetavad veebiteenuse analüüsi ja arendamist, mida kogutakse automaatselt veebiteenuse abil.

Korrapärane teabeedastus või teabeedastus väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Teavet töödeldakse Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna sees või neist väljaspool. Lisaks võivad mõningad lehtede haldamiseks kasutatavad serverid asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Seda teavet võib Klinkmann Eesti AS-le ja selle alltöövõtjatele ning sidusettevõtetele kasutamiseks avaldada eelkirjeldatud viisil. Teavet hoitakse senikaua, kuni kliendisuhet võib pidada kehtivaks, ja mõistliku aja jooksul pärast kliendisuhte katkemist.

Registri kaitsmise põhimõtted

Registris olev teave asub keskkondades, mis on kaitstud elektroonilise side privaatsuse kaitse seaduse alusel. Vaid kindlad töötajad ja isikud omavad juurdepääsu isikuandmetele, mida kasutajad on oma registreerimisandmetes esitanud.

Kontrollimise ja parandamise õigus

Igaühel, kes on esitanud registrisse andmeid, on õigus registris salvestatavaid andmeid kontrollida ja nõuda nende andmete parandamist. Taotlus andmete parandamiseks esitatakse elektrooniliselt kontaktisiku e-posti aadressile. Taotlus seotakse vaikimisi saatja e-posti aadressiga seotud isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui taotluse saatnud isik tuvastatakse mingil muul viisil.

Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Isikul on õigus keelduda andmast registripidajale juurdepääsu ennast puudutavale teabele, kui tegemist on otsese reklaami, kaugmüügi või mõne muu otsese turundusmeetme või arvamusküsitlusega. Juhul, kui isik soovib sedalaadi tegevuse keelata, tuleb tal selleks võtta e-posti teel ühendust registripidajaga.

 

Küpsiste kasutamise põhimõtted


Küpsised – üldteave

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et kujundada kasutajakogemust (kasutamist jälgivad küpsised) ja tagada teenuse funktsionaalsus (funktsionaalsed küpsised). Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse piiratud ajaks, kuni veebilehe alamlehte külastatakse. Soovi korral saate küpsiseid vältida, kohandades oma veebilehitseja seadeid selliselt, et küpsiseid kasutamise ajal ei salvestataks. See võib siiski mõjutada negatiivselt veebilehe funktsionaalsust ja kasutajakogemust või mõnel juhul takistada selle kasutamist täiel määral.

Kasutamist jälgivad küpsised

Veebileht kogub kasutusstatistikat eesmärgiga veebilehe kasutamist jälgida, seda arendada ja kujundada. Lisaks kasutab veebileht tööriista Google Analytics Demographics, mis ühendab kasutajate jälgimise teabe näiteks nende vanuse, soo ja kasutajahuvidega. Te saate muuta selle teabe kogumise seadistusi oma Google’i kontos. Te saate loobuda Google Analyticsi jälgimisest veebilehitseja lisa abil (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Funktsionaalsed küpsised

Veebiteenuse funktsionaalsed valdkonnad, mis nõuavad kasutajate sisselogimist või nende muul viisil autentimist, vajavad toimimiseks küpsist. Küpsis salvestab kasutaja kohta vajaliku teabe. See kustutatakse pärast küpsise tähtaja lõppu või siis, kui kasutaja end veebikeskkonnast välja logib.

Muud identifikaatorid

Identifikaatorid veebiteenuse kasutaja kohta salvestatakse veebiteenuse kasutamise ajal serveri logifailidesse ja võrguteenusesse (nt IP-aadress, mis lehe avas ja failid alla laadis, samuti võimalikud veaolukorrad kasutamise ajal). Teavet kogutakse lehe kasutajaliidese kohta (kirjed, soojuskaardi andmed, vormiväljadel sisalduvate andmete kasutus). Sellise teabe kogumise eesmärk on jälgida teenuse toimimist ja seda arendada, samuti parandada järjekindlalt veakindlust ja veebiteenuste kasutamise turvalisust.