AVEVA Wonderware Historiani andmebaas ja raporteerimine

Virtuaalkoolitus: AVEVA Wonderware Historiani andmebaas ja raporteerimine

3-päevase kursuse eesmärk on anda ülevaade Wonderware’i Historian Serveri reaalajas andmebaasi ja Historian Clienti aruandlus- ja andmeanalüüsi tarkvara võimalustest ja funktsioonidest.
Wonderware Historian kursuse eesmärk

Kursus annab põhiteadmised Historian Serveri kasutamisest andmete kogumise rakendustes. Tagab Historian Serveri õige ja optimaalse kasutamise eri keskkondades. Kursus on soovitatav kõigile, kes vastutavad töötlusandmete kogumise ja analüüsimise eest.

Kursuse kellaaeg: 9.00-16.00
Price:Hind: 525 € (KM 0%) remote
Keel: inglise
Koolitusmaterjal: inglise keeles
Nõuded riistvarale: puuduvad
Nõuded tarkvarale: treening toimub koolituseks ettevalmistatud Skytapi virtuaalkeskkonnas, millega saab ühendust üle veebi.

Koolitusel kasutatakse presenteerimiseks Zoomi tarkvara. Kontrolli oma arvuti ühilduvust Skytapi keskkonnaga enne koolituse algust Connectivity Checkeri abil.

Päevakava

1. päev

 • Wonderware Historiani sissejuhatus
 • Historian ja InTouch
 • Historian ja System Platform
 • Andmete hankimine (päringud)

2. päev

 • Andmete kokkuvõtted
 • Andmete edastamine
 • Andmete käsitsi töötlemine
 • Historiani sündmuste süsteem

3. päev

 • Wonderware Historian Clienti ja Historian Client Trendi sissejuhatus
 • Wonderware Historian Clienti töövihik
 • Wonderware Historian Clienti päring
 • Wonderware Historian Clienti aruandlus ja ActiveX-juhtelemendid

Tühistamistingimused

Registreeringu tühistamise soovist tuleb Klinkmannile teatada kirjalikult. Koolitusele registreerunud isikud, kelle tühistamistaotlus laekub seitsme või vähema kalendripäeva jooksul enne koolituse toimumise kuupäeva, peavad tasuma osalustasust 50%. Kui registreerunud isik koolitusel ei osale ja eelnevat kirjalikku tühistamisteatist pole esitatud, tuleb koolituse eest tasuda täissumma.

Osaleja asendamise taotlused tuleb esitada kirjalikult enne koolituse toimumise kuupäeva.

Klinkmann jätab endale õiguse mis tahes koolituste ja ürituste toimumist tühistada ja nende sisu muuta. Kursuse tühistamise korral teavitatakse registreerunud osalejaid sellest enne koolituse algust.

Registreeru kursusele