AVEVA MES – kuidas ja millal paigaldada

Aveva MES

Kui tootmisprotsessid ei parane ja efektiivsus pole rahuldav, on kõige loogilisemaks lahenduseks rakendada tootmisjuhtimise süsteemi ehk MESi (Manufacturing Execution Systems).

Täpsemalt öeldes on MES spetsiaalne tarkvara, mis parendab kõigi tootmisprotsesside, tootmisliinide ja operaatorite tulemuslikkust. AVEVA MES on üks liidreid selliste süsteemide valdkonnas. Tootmisprofid tunnustavad ja hindavad AVEVA MESi äärmiselt kõrge kvaliteedi, paindlikkuse ja paljude võimaluste tõttu, mida see pakub.

AVEVA MES on spetsiaalsete programmide pakett. Me ei räägi lihtsatest rakendustest, mida saab ükskõik kelle arvutisse installida, vaid suurematest ja keerukamatest programmidest, mille rakendamine põhineb teatud eeldustel. Need on loetletud allpool.

 • Paigaldust teostavad ainult spetsialistid.
 • Professionaalne kaugjärelevalve.
 • MESi programmidega töötavate töötajate väljaõpe jne.
 • Kõige tähtsam on teada, millised on ettevõtte eesmärgid.


AVEVA MESi kasutamise eesmärgid võivad erinevates tootmisettevõtetes olla erinevad.

 • Parendada operaatorite tulemusi ja kasutada ära nende eeliseid.
 • Suurendada teatud tootmisliinide tootlikkust.
 • Tagada valmistoodete kõrgem kvaliteet (vähem defekte).
 • Juhtida tootmisprojekte.
 • Vähendada tootmisliinide seisakuid.
 • Vähendada ja arvutada välja toorainekadu.
 • Ja palju muud.

Neid eesmärke vaadates pole raske mõista, et kõigis nimetatud valdkondades on olemas teatud väljakutsed. Kõik koondub lõpuks kokku üheks eesmärgiks – täiustada tootmisprotsesse ning tagada kõrgem tootlikkus ja kasumlikkus. Kui pärast AVEVA MESi rakendamist on tulemuseks 10% rohkem toodangut ja 30% vähem seisakuid, on see kohe näha finantsaruannetes, nii et on täiesti mõttetu arutleda teemal, kas AVEVA MESi ikka on vaja investeerida. MES-programm teenib investeeringud tasa mõne kuuga.

Mida on vaja AVEVA MESi paigaldamiseks tootmisettevõttesse (tehasesse)? Ja mitte ainult paigaldamiseks, vaid ka tõhusamaks toimimiseks.

Vaja on viite kõige olulisemat asja.

Tihe koostöö paigaldajatega

Tootmisettevõtted toimivad erinevalt, seetõttu peavad AVEVA MESi süsteeme juurutavad paigaldajad tegema väga tihedat koostööd ettevõtte töötajatega. Programmi juurutavad IT-spetsialistid peavad mõistma tootmise eripära, mida saavad neile selgitada ainult masinatega töötavad tehasetöötajad (juhtkond ei tea sageli üksikasju, mistõttu võib nende arusaam väikestest igapäevastest protsessidest tegelikkusest erineda).

Tootmisprotsessi nõustamine

Kui IT-süsteemide paigaldajad kohtuvad tootmistöölistega, tekib koheselt dilemma –teatakse, kuidas toota, aga kas seda tehakse ka piisavalt tõhusalt? Võib-olla tuleks seniseid tootmisprotsesse muuta, kohandada IT-süsteemidega? Lõpuks on eesmärk sama – paremad tulemused. Sageli on selliste muutuste läbiviimiseks tootmisprotsessides vaja konsultatsioone väljastpoolt – professionaalidelt, kes pole seotud ei tootmisettevõtte ega ka paigaldajatega.

Eesmärkide ja prioriteetide seadmine

Juhtkonna eesmärk on rohkem raha teenida. Tootmistsehhi juhataja eesmärk on tagada tootmisliinide tõrgeteta töö. IT-spetsialisti eesmärk on panna kõik süsteemid laitmatult tööle. Milline neist eesmärkidest on olulisim? Väga oluline on lisaks eesmärkidele panna paika ka nende prioriteedid ja hierarhia. Nii on selge, millest alustada ja mida kõigepealt paigaldada.

Pühendunud meeskond

Paljude ärijuhtimisprogrammide edulood saavad alguse töötajatest, kes suhtuvad värskelt juurutatud süsteemi entusiasmi ja usaldusega. Seetõttu on väga tähtis, et süsteemi toimimise ja hoolduse eest vastutavad töötajad oleksid süsteemi tõhuses ja mõjus veendunud. AVEVA teeb kõik endast oleneva, et selle programmiga töötavad inimesed ei peaks hetkegi süsteemi usaldusväärsuses kahtlema. Töötajate pühendumus ja usk on väga olulised mis tahes süsteemi, mitte ainult AVEVA MESi rakendamisel.

Paigaldustähtaegade määramine

Kui MESi juurutatakse mitme aasta jooksul, siis millisest tõhususest saame rääkida? Väga tähtis on määrata AVEVA MESi juurutamise tähtajad vastavalt seatud eesmärkidele ja prioriteetidele. Millised tähtajad on optimaalsed? Raske öelda, sest mõnele masinale on efektiivsuse arvutamiseks ja andmete programmi „ajusse“ edastamiseks vaja ainult 2–3 andurit, teistele sellest ei piisa, et mõõta protsessi täielikku logistilist efektiivsust alates tooraine tootmisest kuni valmistooteni. Tähtajad peavad olema kooskõlas tootmisprotsessidega, sest süsteemi juurutamiseks võib olla vaja ka mõningasi tööseisakuid.

Kui kõiki viite olulist elementi on korralikult hinnatud ja vajalikud ettevalmistused on tehtud, on AVEVA MESi juurutusprotsess tõhus ja kiire. Ja jääb vaid täiustamine ja hooldus.