Ewon Flexy võimaldab kasutada digitaalset iot-platvormi ühendatud kaugseadmetega

Klinkmanni hms-i kaughalduse lahendus kogub seadme andmeid pilve kaudu

Õigesti juurutatud IoT parandab tootmist, prognoosib hooldusintervalle ja võimaldab ajalooliste andmete põhjal tegevust analüüsida

Elomatic Oy pakub töötleva töötluse
erinevatele klientidele suunatud lahendusi
IoT abil suurandmete kogumiseks,
analüüsimiseks ja kasutamiseks.
Klientide muutuvate vajaduste täitmiseks
peab Elomatic pakkuma lahendusi, mis
võimaldavad koguda ja analüüsida andmeid
eri brändide eri seadmetest üle kogu
maailma. Tänu kaugühendust toetavatele
platvormiülestele Ewon-seadmetele ja
eFive‘i andmekontsentraatori teenusele saab
Elomatic pakkuda kulutõhusaid ning paindlikke
lahendusi, mille abil on võimalik juurutada
turvalist andmete kogumist.

Väljakutse

ioT-süsteeme projekteeritakse sageli suurettevõtete ja ainult teatud tüüpi seadmete jaoks

Töötleva tööstuse ettevõtted erinevad üksteisest oluliselt nii suuruse, vajaduste kui ka paigaldatud seadmete poolest. iot abil saab andmeid tõhusamalt koguda ja kasutada, näiteks tootmise parandamiseks, oleku proaktiivseks jälgimiseks ja analüüsiks ning ajaloolistele andmetele tuginevaks aruandluseks.

Paljud operaatorid suudavad aga pakkuda ainult selliseid andmekogumissüsteeme, mis koguvad ainult teatud brändide või teatud tüüpi seadmete andmeid, ning süsteemid on liiga mahukad väiksemate ettevõtete ja rakenduste jaoks. Lisaks takistavad kallid litsentsitasud sageli vajalike investeeringute tegemist.

„Meie klientideks on eri suurusega ettevõtted, kelle jaoks on suured litsentsitavad süsteemid iiga jäigad ja kallid. Vajasime paindlikku ja kulutõhusat lahendust, mida saaksime pakkuda igas suuruses klientidele,“ räägib Elomatic Oy müügijuht Arto Ahlberg.

Lahendus

Ewon-seadmed kaugühenduse jaoks ja eFive‘i andmekontsentraator kaugühendusega automatiseerimislahenduseks

Tänu Klinkmanni Ewoni kaugühenduse seadmetele, mida juhib tsentraalselt eFive‘i andmekontsentraator, saab nüüd integreerida enamikku levinud automatiseerimisseadmeid. Seadmed koguvad andmeid analüüsimiseks turvalise VPN-ühenduse kaudu pilve. MySQL-i andmebaasi jaoks kogub andmeid otseselt kas kliendi server või ettevõtte Elomatic Oy poolt hallatav server. Kogumisintervall on 2–5 sekundit, olenevalt vajadusest ja andmete mahust.

Ewoni juurdepääsu seadmed koguvad andmeid turvalise VPN-ühenduse kaudu eri seadmetest, kasutades erinevaid sideprotokolle. Ewoni juurdepääsu seadmetega ühendatud seadmete ühenduskulud on väiksed ja paigaldamine käib kiiresti. Andmeid saab koguda tsentraalselt sobivas vormingus mitmest tootmisüksusest. Tänu sellele saab koostada võrdlevaid aruandeid ja analüüse, mida kliendi eksperdid saavad kasutada. See avaldab olulist mõju tootmise juhtimisele ja aitab prognoosida hooldustöid.

„HMS-i Ewoni tootepere abil ei saa klient vaadata aruandeid ainult tavapäraselt arvutist, vaid võib vaadata neid asukohast olenemata ka nutitelefonis või tahvelarvutis,“ selgitab Ahlberg. 

Tulemus

Platvormiülene lahendus eri andmemahtudeja eri andmete kogumiseks, analüüsimiseks ning aruandluseks.​

HMS-i Ewoni tootepere võimaldab Elomaticul ja Klinkmannil pakkuda oma klientidele tootepaketti, mis kogub ja analüüsib andmeid ning genereerib erinevaid aurandeid ja töölaudu. Muuhulgas toetab see tootmise juhtimist ning eri tootmisüksuste võrdlemist ja haldamist reaalajaliste andmete alusel.

„Klinkmann andis meile tööriistad, tänu millele saame pakkuda oma klientidele analüüsiteenuseid ja andmebaasi haldust. Meie kliendid saavad seeläbi prognoosida hooldustöid, hankida teavet protsessi tehnoloogia kohta, jälgida tegevust, võrrelda erinevaid tootmisüksuseid ja parandada tänu sellele tootmist,“ kirjeldas Ahlberg.

„Paindlikkus ja skaleeritavus olid meie jaoks olulisteks kriteeriumiteks. Saame nüüd pakkuda samu kõrgekvaliteedilisi ja turvalisi teenuseid igas suuruses klientidele, alustades väikestest mõne andmepunktiga tööüksustest kuni suuremastaapsete kümneid tuhandeid andmepunkte sisaldavate kliendirakendusteni. Võime nüüd pakkuda tavaliselt suuri investeeringuid nõudvaid andmete kogumise ja analüüsimise teenuseid kulutõhusal ja paindlikul viisil. Meie kliendid on väga rahul selle integreeritud teenusega,“ ütleb Ahlberg.  

Tutvu edulugudega