Rockwell Automation Logix 5000

Kursus Rockwell Automation Logix 5000 põhialused

Klinkmann korraldab ROCKWELL AUTOMATION LOGIX 5000-tootepere ühepäevase koolituse, et pakkuda põhiteavet Logix 5000 PLC-de, nende struktuuri ja programmeerimise kohta.

Rockwell Automation Logix 5000 kursuse eesmärk

Koolituse eesmärk on pakkuda põhiteavet Logix 5000-toodete kasutamise ja programmeerimise kohta. Kursus on soovitatav kõigile, kes kasutavad ja arendavad rakendusi Rockwell Automation Logix 5000 seeria PLC-de jaoks.

Rockwell Automation Logix 5000
 

Kursuse teave

Kursuse kellaaeg: 9.00-17.00.
Õppekeel: Inglise keel
Osalustasu: €100 +KM. Osalustasu sisaldab kohvipause, õppevahendeid ja koolitusmaterjale. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Päevakava

  • Logix 5000 kontrolleri tutvustus, Logix Designeri tarkvara, RA Integrated Architecture’i põhialused
  • I/O-ühendus
  • Logix-programm, loogika, veebisildid, suundumused
  • Kasutaja määratud andmetüüp, Point I/O, Logix Designeri spikker
  • Küsimused

Vajalikud seadmed kursusel ROCKWELL AUTOMATION Logix 5000 osalejatele

Koolitus toimub kliendi enda arvutis (sülearvutis), kus peavad olema lubatud administraatori juurdepääsuõigused.

Tühistamistingimused

Registreeringu tühistamise soovist tuleb Klinkmannile teatada kirjalikult. Koolitusele registreerunud isikud, kelle tühistamistaotlus laekub seitsme või vähema kalendripäeva jooksul enne koolituse toimumise kuupäeva, peavad tasuma osalustasust 50%. Kui registreerunud isik koolitusel ei osale ja eelnevat kirjalikku tühistamisteatist pole esitatud, tuleb koolituse eest tasuda täissumma.

Osaleja asendamise taotlused tuleb esitada kirjalikult enne koolituse toimumise kuupäeva.

Klinkmann jätab endale õiguse mis tahes koolituste ja ürituste toimumist tühistada ja nende sisu muuta. Kursuse tühistamise korral teavitatakse registreerunud osalejaid sellest enne koolituse algust.

Registreeru kursusele

Sisesta oma kontaktandmed ja anna märku oma osalemise soovist, registreerimise kinnitus edastatakse eraldi.