Virtuaalkoolitus: AVEVA InTouch (Wonderware)

Aveva Historian training

InTouch Automation kursus on keskendunud InTouch aplikatsiooni disainile. Kursuse raames saab kasutaja põhjapaneva arusaama Wonderware visualiseerimis mooduli loogikast ja ülesehitusest ning saab praktilised juhised HMI süsteemi loomiseks.

AVEVA Edge to Enterprise Strategy Webinar

In today’s competitive environment, you are challenged to drive more performance from your assets, collaborate better and generate more value from your existing automation systems.

What is AVEVA Intouch HMI?

This is 3-hour training demonstrating what are the main features of Intouch HMI software. Familiarizing how to visualize and control devices using AVEVA Intouch HMI software.