Kuidas parendada talitlustõhusust AVEVA lahenduste abil?

Kõik algab andmete kogumisest, analüüsist ja protsesside automatiseerimisest

Viimased kaks aastat on näidanud, miks on oluline tootmisprotsesside täpne kajastamine, paindlikkus ja kiirete muutustega kohandatavus.

AVEVA lahendused võimaldavad teil koguda ja kontrollida tootmisandmeid erinevate tootjate seadmetega, korraldada ennetavat hooldust, kasvatada pädevust ning luua oma tehase tootmise kohta andmebaas.

Tänu Klinkmanni eriteadmistele ja partneritele on teil võimalik saada ainulaadne tervikpilt IT-lahenduste, masinate, seadmete ja protsesside integreerimisest. Klinkmann aitab teil edukalt digipöörde sooritada.

Viis moodust, kuidas muuta toimevõime nõrkused tugevusteks

Oma toimevõimekust suurendavatel ja toimepidevuse tagamiseks erandolukorra plaane kasutavatel meeskondadel on mitmeid eeliseid võrreldes nendega, kes ootamatusteks ei valmistu. Erandolukorra plaani olemasolu tagab, et süsteemides või mujal organisatsioonis tekkivad tõrked ei halvenda tegevuse kvaliteeti.

Toimevõimekuse tagamine on eesmärk, mille poole kõik ettevõtted peaksid oma tegevuses püüdlema. Koostasime viis nõuannet süsteemide kindlustamise ja nõrkuste tugevuseks pööramise kohta, et aidata teil jõuda oma tegevuste korraldamises tipptasemele.

1. Ennetage sündmusi planeerimise abil

Võimalike probleemide etteaimamine on üks parimaid mooduseid, kuidas tegevuse paindlikkust suurendada.

Näiteks kriitiliste süsteemide dubleerimine tagab, et voolukatkestus ei ole enam katastroof, vaid lihtsalt veidi ebasoodsam olukord, mis ei sunni meeskonda siiski täielikult tegevust katkestama.

Võimalikeks tõrgeteks valmistumine aitab luua endale ettekujutust erinevates olukordades tekkivatest probleemidest ja näiteks panna valmis sobivad kaugjuhtimisvahendid juba enne, kui midagi on juhtunud.

AVEVA™ Insight aitab tõrkeid ennetada ja – mis kõige parem – toimib pilvepõhiselt.

Insight võimaldab teil saada oma tegevusest paremat ülevaadet ja olla rohkem kursis sellega, mis toimub, mis varem on toimunud ja mis tõenäoliselt tulevikus võib toimuda.

2. Kasutage digitaalset andmehaldust

Andmete haldamine, varundamine ja ettevõttesisene arusaadaval kujul levitamine kuuluvad automatiseerimisprotsesside põhielementide hulka.

  • Andmeid leidub igal pool ning nende töötlemine tegevuse osana aitab teha paremaid äriotsuseid.
  • Õigesti kogutud ja levitatud andmed ei valeta. Pigem saab neid kasutada tegevuse lähtealusena või ka ettevõttesiseste barjääride murdmiseks.
  • Täpsete andmete olemasolu ja järjepidevus aitab vähendada vigade arvu ja hõlbustab kogu organisatsioonis otsuste tegemist.

 

AVEVA™ Historian digitaliseerib, kogub ja säilitab andmeid, samas kui AVEVA Insight võimaldab neid hõlpsasti visualiseerida ja kõigile arusaadavaks teha.

3. Investeerige meeskonnatöösse – paindlikkus

Raskustega tulevad kõige paremini toime sellised organisatsioonid, kus panustatakse töötajate kompetentsi ja meeskonnatöösse.

Äritegevuse protsesside vastupanuvõimet aitab suurendada ka personali stabiilsus.
Kas tegevuse kvaliteet jääb samaks, kui mõni töötaja peaks ootamatult töölt eemale jääma?

Koostöö ja andmete levitamise vahendid suurendavad teie meeskonna iseseisvust ja võimaldavad neil korraldada oma tegevust rühmana, mis muudab nad paindlikumaks ja tõhusamaks.

Kindlustage töötajatele võimalus koosolekutel osaleda ning looge paindlikkust ja edu soodustav ja premeeriv töökultuur.

4. Kasutage ennetava hoolduse jmt vahendeid

Isegi kõige paremad meeskonnad ei suuda kõiki võimalikke olukordi ette aimata. Nende andmed ei pruugi olla õiged või nad võivad eksida andmete tõlgendamisel.

Õnneks suudavad erinevad masinõppel ja tehisintellektil põhinevad töövahendid tõlgendada andmeid inimesest tõhusamalt ning tuvastada süsteemseid vigu, mis võiksid hiljem probleeme põhjustada.

Paljusid probleeme on võimalik ennetada, kui võtta süsteemides kasutusele tehisintellektil ja masinõppel põhinevad ennetava hoolduse lahendused, mis võivad ära hoida ootamatuid tööseisakuid.

5. Paindlik tegevus on ühtlasi turvaline tegevus

Iga organisatsioon võib suvalisel hetkel kokku puutuda pahavara, lunavara, kuritarvituste või isegi siserünnetega.

Mida paindlikum on organisatsioon, seda tõhusamalt see suudab sellistele ohtudele reageerida. Isegi kui korralike turbemeetmete abil on võimalik ära hoida pahatahtliku ründe ohvriks langemist, ei ole mingil moel võimalik ründeid täielikult vältida.

Kui teie eesmärk on võimalikult suur tegevusprotsesside vastupanuvõime, peate koostama plaani andmete lokaalse või pilvepõhise paiknemise ja krüpteeritud või varastatud andmete taastamise kohta ning kavandama meetmed tegevuse jätkumise tagamiseks.

Õiged andmed ja nende analüüs annavad konkurentsieelise

Kiire ligipääs vajalikele tootmisandmetele võimaldab operaatoril ja juhtkonnal kiiresti kõrvalekalletele reageerida ning suurendada seeläbi tegevuse kasumlikkust. Tulevikus saavutavad edu sellised ettevõtted, kus osatakse olemasolevaid andmeid tõhusalt kasutada ja organisatsiooni sees levitada ning igapäevaseid tegevusi ja protsesse hallata.

Tutvu edulugudega

Tegevuse tõhustamise juhend

A blueprint for industrial Operational Efficiency
Täida kõik väljad ja laadi trükis alla