Rockwell Automation Logix 5000

Kursus Rockwell Automation Logix 5000 põhialused

Kursuse kellaaeg: 9.00-16.00
Osalustasu: 500 € (alv 0%) 
Õppekeel: Inglise
Koolitusmaterjal: inglise keeles
Nõuded riistvarale: Ei
Nõuded tarkvarale: Koolitus toimub kliendi enda arvutis (sülearvutis), kus peavad olema lubatud administraatori juurdepääsuõigused.

 

 

Klinkmann korraldab ROCKWELL AUTOMATION LOGIX 5000-tootepere ühepäevase koolituse, et pakkuda põhiteavet Logix 5000 PLC-de, nende struktuuri ja programmeerimise kohta.

Rockwell Automation Logix 5000 kursuse eesmärk
Koolituse eesmärk on pakkuda põhiteavet Logix 5000-toodete kasutamise ja programmeerimise kohta. Kursus on soovitatav kõigile, kes kasutavad ja arendavad rakendusi Rockwell Automation Logix 5000 seeria PLC-de jaoks.

Kursuse teave

  • Logix 5000 kontrolleri tutvustus, Logix Designeri tarkvara, RA Integrated Architecture’i põhialused
  • I/O-ühendus
  • Logix-programm, loogika, veebisildid, suundumused
  • Kasutaja määratud andmetüüp, Point I/O, Logix Designeri spikker

 

Tühistamistingimused

Registreeringu tühistamise soovist tuleb Klinkmannile teatada kirjalikult. Koolitusele registreerunud isikud, kelle tühistamistaotlus laekub seitsme või vähema kalendripäeva jooksul enne koolituse toimumise kuupäeva, peavad tasuma osalustasust 50%. Kui registreerunud isik koolitusel ei osale ja eelnevat kirjalikku tühistamisteatist pole esitatud, tuleb koolituse eest tasuda täissumma.

Osaleja asendamise taotlused tuleb esitada kirjalikult enne koolituse toimumise kuupäeva.

Klinkmann jätab endale õiguse mis tahes koolituste ja ürituste toimumist tühistada ja nende sisu muuta. Kursuse tühistamise korral teavitatakse registreerunud osalejaid sellest enne koolituse algust.

Registreeru kursusele