Tootmise kontroll

MES-lahendused kliendispetsiifiliseks paindlikuks tootmiseks, samuti tootlikkuse mõõtmiseks, aruandluseks ja jälgitavuseks.

Digitaalne tehase tellimuste, tõhususe ja kvaliteedi juhtimine

Töökorraldust ja tootmisjuhtimist saab muuta sujuvamaks, võimalik on jälgida tooteid nende teekonnal toorainest valmistoodanguks ning hinnata ja analüüsida tulusust, kvaliteeti ja tehase ressursikasutust. Käitamise tõhususe parendamine on võimalik tootmiskulude ja kadude vähendamise teel, kasutades tootmisjuhtimise visuaalselt nähtavaks muutmist.

Mudelipõhisele MES-süsteemile tuginev lähenemisviis võimaldab tööprotsesside, seadmete ja tegevuste standardimist, et mitme asukohaga tootmisettevõtetes tootlikkust, kvaliteeti ning kulude kokkuhoidu kiiremini suurendada.

Borg Manufacturing

Vaata, kuidas Borg Manufacturing suurendas efektiivsust 400% võrra tänu AVEVA tootmisjuhtimise süsteemi integreerimisele oma ERP- ja automaatikasüsteemidega.

AVEVA tunnistati 2021. aasta Gartneri maagilise kvadrandi uuringus tootmisjuhtimise süsteemide sektoris liidriks

Võimaldame ettevõttel ehitada AVEVA mudelipõhise MESi abil tehase ja protsesside digitaalse kaksiku, mis võimaldab:

  • suurendada tootlikkust ja käivet 5–10%;
  • vähendada jäätmeid kuni 25% võrra;
  • vähendada energia- ja veekasutust 10%.


Tehaseoperatsioonide ja äritegevuse parem koostalitlusvõime aitab ettevõttel optimeerida väärtusahelat dünaamiliselt optimeeritud juhtimise abil, et hoida tasakaalus ärilised vajadused ja tegevuslikud piirangud. Samas jääb tootmisjuhtimise süsteemi keskseks ülesandeks tootmistegevuse pidev optimeerimine tehisintellekti ning täiustatud planeerimise ja ajastamisvõimekuse kaudu, et võidelda tehastes lisaväärtuse kao ja muude kadudega.

Tootmisoperatsioonide digitaalne ümberkujundamine

Automatiseeritud tootmisseadmete unikaalsed juhtimis- ja andmekogumisvõimalused on põhjus, miks meie integreeritud tootmisjuhtimislahendused on automatiseeritud tootmise või kiire käibega kaupade tootmise jaoks parim valik. Meie keerukate töövoogude juhtimislahendused võimaldavad sünkroonida inimeste ja masinate tegevusi dünaamilisel moel ning juhtida inimtööjõuga seotud protsesse.

Tootmise ja laotegevuse haldamine

Tootmist ja laotegevust on võimalik ümber kujundada, hallates digitaalselt tööreeglistikku ning kogudes teavet, mis annab vastused olulistele küsimustele („kes, mida, millal, kus, miks ja kui palju“) partii- ja hübriidtootmisprotsessides. Tootmisjuhtimise süsteem annab tööriistad nii töövoo haldamiseks ja jälgimiseks kui toodete tehnilistele tingimustele vastavuse tagamiseks, aga ka tootmisjuhtimise üksikasjade ja materjalivoo dokumenteerimiseks reaalajas otse tehases.

Digitaalne tootmistoimingute juhtimine aitab parandada tootmisprotsesside tõhusust ja paindlikkust ning vähendab nõuetele vastavuse ja tarbija ohutusega seotud riske. Usaldusväärse reaalajas saadava info abil on juhtidel ja operaatoritel lihtsam töökorraldust ja tootmist sujuvamaks muuta, nad saavad kiirelt jälgida tooteid teekonnal toorainest valmistoodanguks ning hinnata tootlust, kvaliteeti ja ressursikasutust, et oleks tagatud pidev areng.

Tulemusjuhtimine

Tulemusjuhtimine tootmises võimaldab seadmetel töötada maksimaalse jõudlusega ning annab eelise marginaalide suurendamiseks, kulude vähendamiseks ja konkurentsipositsiooni tõstmiseks. Reaalajas nähtavus aitab tuvastada tootmisliinide nõrgemad lülid ja jälgida seadmete kogumõjususe (OEE) võtmenäitajat (KPI), et need lülid jälle oma täieliku tööpotentsiaali saavutaksid. 

Töövoo toimimise jälgimine võimaldab vahet teha planeerimata seisakutel ja tootevahetuse, ooteaja või muude planeeritud sündmustega seotud seisakutel. Selline detailsus töökorralduse tasemel võimaldab teha OEE arvutusi koos erinevate toodetega seotud tulemuseesmärkide dünaamilise kohandamisega ja näitab reaalajas, kas ajakavasid järgitakse ja milline on reaalne tootmisliini jõudlus. 

Integreerimine tehase juhtimissüsteemiga toetab tulemusjuhtimist, sest tootmisandmeid ja teavet talletatakse lühikeste katkestuste kohta. See vabastab liinioperaatorid käsitsi andmete kogumisest, andes ühtlasitöö tõhusust ja tulemuslikkust suurendavat teavet.

Kvaliteedijuhtimine

Digitaalne kvaliteedijuhtimine annab kõik vajaliku, et rakendada seadmed, protseduurid ja töötajad ühise missiooni nimel, milleks on toodangu kvaliteedi säilitamine ja pidev parendamine. Käivita täisfunktsionaalsed kvaliteedikontrolli kavad nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi kogumise võimalusega ning vii need vastavusse töövoo toimimisega.

Integreerimine tehase automatiseerimissüsteemidega tagab kiire käibega kaupade tootmises tõhusa kvaliteedikontrolli ja statistilise protsessijuhtimise (SPC) visualiseerimise.

Integreerimine töövoo juhtimise tarkvaraga aitab automatiseerida andmete käsitsi kogumise protsesse ja parandus- või ennetusmeetmete protseduure, vähendades tegutsemiseks kuluvat aega.

Ettevõttesisene integreerimine

Usaldusväärne ja optimeeritud teabevoog tootmise ja ärioperatsioonide vahel tõstab tootmise tarneahela tõhusust ning kiirust. MES-, ERP- või muude ärisüsteemide sidumine tarneahela nähtavusega tähendab, et ettevõte saab otsuste tegemiseks vajalikku tuge peaaegu reaalajas.

Meie ettevõtte integreerimistarkvara võimaldab automaatset andmevahetust mitme tehase- ja ärirakenduse vahel ning tagab tehaste tegevuse järjepidevuse tänu vahesalvestusega puhverdamisele ja sõnumite ajaloole.

See võimaldab äri- ja tootmissüsteemidel üksteist kergelt sidestatud, kuid ülimalt usaldusväärsel moel täiendada.

Danone

Danone Specialized Nutrition annab oma digitaalse tootmise visioonile tuule tiibadesse AVEVA tootmisjuhtimise süsteemi abil.

AVEVA MES – mis see on ja milleks seda vaja on?

Tootmissektor otsib alati lahendusi, mis muudaksid töö lihtsamaks, suurendaksid efektiivsust, hoiaksid ära vigu ja seisakuid. AVEVA MES (manufacturing execution system – tootmisjuhtimise süsteem) on just selline lahendus.  

AVEVA MES – kuidas ja millal paigaldada

Kui tootmisprotsessid ei parane ja efektiivsus ei rahulda, on kõige loogilisemaks lahenduseks rakendada tootmisjuhtimise süsteemi ehk MESi (Manufacturing Execution Systems). 

Täpsemalt öeldes on MES spetsiaalne tarkvara, mis parendab kõigi tootmisprotsesside, tootmisliinide ja operaatorite jõudlust. AVEVA MES on üks liidreid selliste süsteemide valdkonnas. Tootmisprofessionaalid tunnustavad ja hindavad AVEVA MESi äärmiselt kõrge kvaliteedi, paindlikkuse ja paljude võimaluste tõttu, mida see pakub. 

Tutvu edulugudega

AVEVA Agility For Operations

Täida kõik väljad ja laadi trükis alla

Whitepaper - Manufacturing Operations Transformation

Täida kõik väljad ja laadi trükis alla

AVEVA MESi infograafika

Täida kõik väljad ja laadi trükis alla