Turvalisuse teemalise veebiseminaride sarja III osa – “GuardLink™ Enabling Smart Safety Devices in The Connected Enterprise”

Veebiseminaril vaatame lähemalt, kuidas integreeritud targa tuvalisuse (nn smart safety) valdkonna lahendust kasutades saab kätte kõik vajaminevad andmed ning seeläbi täieliku ülevaate masina või tootmisliini hetkeseisust.

Allen‑Bradley Guardmaster targa turvalisuse valdkonna seadmed, mis on ühendatud GuardLink tehnoloogiga edastavad infot ning neis on kõrgtasemel funktsionaalsus ning paindlikkus. Tehnoloogia aitab suurendada turvalisust ning masinate ja tehaste efektiivsust.

Veebiseminar

Veebiseminari vaatamiseks palun täida allolev vorm.