UniStreami ekraaniga PLC-kontrollerid juhivad teravilja puhastamist ja ladustamist põllumajanduslikes rakendustes

Eesmärk: optimaalne teravilja töötlemise protsess

Pärast teravilja koristamist on väga oluline selle õigeaegne ja kvaliteetne töötlemine – korrektne ladustamine, esmane ja korduv puhastamine, kuivatamine ja aktiivne ventilatsioon. Ainult korralikult töödeldud teravilja saab säilitada pikka aega, ilma et see kaotaks ladustamisel oma toite- ja seemneomadusi. Kui kõik käitlemisprotsessid viiakse läbi vastavalt nõuetele, võib teravilja ladustamisprotsess teraviljakultuuride seisundit isegi parandada.

Oleme palunud põllumajandusprojektide süsteemiintegraatori UAB Jumana esindajal rääkida lühidalt projekti eesmärkidest.

Kesk-Leedus, Naujieji Bernatoniai külas asuva ettevõtte Lytagra viljapuhastus- ja ladustamisrajatistes asendati aegunud ja ebausaldusväärsed töötlemisseadmed uue lahendusega. Paigaldati uued toite- ja juhtpaneelid koos kõigi vajalike seadmetega ning osa juhtkaablitest ja anduritest vahetati välja.

Uue süsteemi eelised

Enne puhastussüsteemi uuendamist kasutati kahte eraldi juhtpaneeliga kontrollerit ning teave rajatiste oleku ja mõõdetavate parameetrite kohta kuvati eraldiseisvate paneelide akendes. Nüüd, pärast puhastussüsteemi uuendamist, kuvatakse kogu põhiteave ja mõõdetavad parameetrid integreeritud visualiseerimise teel Unistream PLC põhiekraanil (ning ka operaatori arvutiekraanil). Seetõttu on protsessi jälgimine palju mugavam ja teavet on lihtsam lugeda ja omavahel seostada. Pärast juhtsüsteemi uuendamist on operaatoril võimalik valida mitme erineva keele vahel, milles teavet kuvada.

Kontrolleri peamised funktsioonid süsteemis on järgmised:

  • Valitud paigaldiste sujuv käivitamine, seiskamine ja töötsükli juhtimine vastavalt valitud juhtimisprogrammile (automaatjuhtimine). Valitud paigaldised peavad käivituma ja seiskuma vastavalt programmis näidatud järjestustele – üksteise järel, kindlaksmääratud ajavahemike järel.
  • Anda operaatorile teavet teravilja transpordiliinide klappide oleku kohta, samuti näidata nende klappide asendit, mida tuleks tööprogrammi muutmisel muuta (s.t kui vilja transpordi marsruut erineb varasemalt määratust).
  • Kui süsteem registreerib rikke, seisatada paigaldised sujuvalt, vältides samal ajal teraviljaliinide takistamist ja ummistumist, ning anda operaatorile üksikasjalikku teavet registreeritud rikke kohta.
  • Vedelkütusel töötava ahju juhtimine vastavalt teraviljakuivati jaoks määratud säilitatavale temperatuurile.
  • Teraviljahoidlate temperatuurimõõtmise moodulite andmete lugemine, nende töötlemine ja operaatorile ekraanil kuvamine.
  • Teraviljakuivati ​​temperatuuri mõõtmise mooduli andmete lugemine.
  • Viljakuivati ​​juhtimine vastavalt valitud tööprogrammile ja täitumistasemele.
  • Tootmistegevuse põhiaruannete koostamine.

Unitronics on kulutõhus lahendus!

Unitronics UniStreami kontroller valiti käesoleva projekti jaoks selle tehniliste omaduste ja sobiva koguhinna tõttu. Eelkõige pakub see suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet ning tasuta tarkvarapaketti – kõik ühes paketis.

Lihtsalt rakendatav WebServeri funktsionaalsus võimaldab säästa töö- ja investeerimiskuludelt, kasutades klassikalise eraldiseisva visualiseerimissüsteemi asemel kontrollerit.

Unitronicsi kontrollereid ajakohastatakse pidevalt ja vajadusel osutab tootja vajalikku abi.

Nagu Unitronics lubab: „Kõik ühes“.

Tutvu Unitronicsi kontrolleritega e-poes

Finnvolt usaldab Klinkmanni kiireid tarneid

Finnvolt esitab praktiliselt kõik oma komponentide tellimused Klinkmanni veebipoe kaudu. Tellimuste täitmise ooteajad on lühikesed.

Loe lisa →

Kontrolleri peamised funktsioonid süsteemis

Pärast teravilja koristamist on väga oluline selle õigeaegne ja kvaliteetne töötlemine – korrektne ladustamine, esmane ja korduv puhastamine, kuivatamine ja aktiivne ventilatsioon.

Loe lisa →

PLC Unitronics Unistreami rakendus kaugautomatiseerimissüsteemid katlamajades

SILTUMS-katlamajal on soojust tootev süsteem, mille tootis katlamajadele spetsialiseerunud firma AGB Serviss Druva linnas.

Loe lisa →

Reimax Electronics Oy peab oluliseks komponentide tarneahela ladusat toimimist

Reimax on Klinkmanni veebipoe aktiivne kasutaja. See elektrooniline ostukanal võimaldab saada täielikku tooteinfot ning näidata valitud isikutele konkreetsele ettevõttele kehtivaid erihindu

Loe lisa →

CHINTi komponendid madalpingesisenditele ja avalike kliinikute jaotuskilpidele

Leedu meditsiiniasutuste jaoks on tegemist elektripaigaldiste kauaoodatud uuendusega. UAB Rikesta kasutas 2019. aasta suvel sisendkilpe uuendades CHINTi kõrgeima kvaliteediga lahendusi – seeria NM8 reguleeritavaid kaitselüliteid ja elektromehaanilisi täitureid.

Loe lisa →