UNISTREAMI KONTROLLERID JUHIVAD JOOGIVEEVARUSTUST JA NUTIKATE LINNADE AUTOMAATIKASEADMEID

GROBIŅAS NAMSERVISS on rajatiste ja elutsükli haldamise ettevõte, mis tegeleb nutikate linnade rakendustega, nagu elumajade haldamine ning kaugkütte, veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste osutamine.

Jaamade automatiseerimine eesmärgiga suurendada turvalisust ja tagada kaugseire

Grobina linna joogivee rauaeraldusjaama varasem juhtimis- ja seiresüsteem oli vananenud nii kasutamise käigus tekkinud defektide ja kahjustuste tõttu kui ka tehnoloogilisest vaatenurgast. Süsteemil puudusid paljud vajalikud funktsioonid, näiteks kaugjuurdepääs mistahes nutiseadmest, mobiiliteavitused hädaolukorras, vee- ja õhusurve ning kaevude veetaseme täielik seire. Puudus võimalus käsitsi juhtida rauaeraldusventiilide ajameid, mida on vaja erinevate kontrollimiste, remonditööde ja rauaeraldusjaama hoolduse jaoks.

UNISTREAMI kontrollerid – põhinõuded uuele süsteemile:

  • juhtimis- ja seiresüsteemi ajakohastamine
  • olemasolevate paigaldiste kasutamine nii, et investeering oleks kõige kulu- ja ajasäästlikum
  • kaugjuurdepääs süsteemile mistahes nutiseadmest
  • mobiiliteavitused hädaolukorras
  • rauaeraldusjaama põhinäitajate kaugseire ja aruandlus
  • rauaeraldusventiiliajamite manuaalne juhtimine.

 

2019. aastal käivitati süsteemi ja rajatise täieliku rekonstrueerimise projekt. Projekti raames asendati Grobina linna vee rauaeraldusjaama juhtimis- ja seiresüsteem uue ning kaasaegse süsteemiga, mis pakub kõiki vajalikke funktsioone, et tagada ohutu ja autonoomne veevarustus ja filtreerimine.

Rauaeraldusjaama süsteemi seadmed (sukelpumbad, ventilaatorid, kompressorid, ventiiliajamid) remonditi ja elektrisüsteem ajakohastati, sealhulgas paigaldati faasikontrolli- ja ülepingekaitsemoodulid kaitseks lühiste ja ülekoormuse eest.

Kõige kulu- ja ajasäästlikum projekt

Ettevõttel SIA GROBIŅAS NAMSERVISS on aastatepikkused kogemused Unitronicsi kontrollerite programmeerimisel ja kasutamisel nutika linna rakendustes, näiteks veepuhastusjaamade, katlamajade, reoveepumplate ning muude rajatiste juhtimis- ja seiresüsteemides. Unitronicsi programmeerimistööriistadel VisiLogic ja UniLogic on arusaadav kasutajaliides ning nad pakuvad hõlpsalt kasutatavaid programmeeritavate loogikakontrollerite (PLC) tööriistu.

Uus juhtimis- ja seiresüsteem ehitati Unitronicsi UniStream-seeria põhjal, kuna nendel PLC-del on integreeritud HMI-paneel ja modulaarne süsteemistruktuur – süsteemi saab igal ajal täiendada ja täiustada, ühendades täiendavaid I/O (sisend-väljund) laiendusmooduleid. UniStreami PLC-seeriat kasutades on lihtne saavutada detailset, selget ja mugavat HMI-visualiseerimist, samuti luua sidet teiste seadmetega, kasutades erinevaid toetatud sideprotokolle kaugseireks, andmete kogumiseks ja aruandluseks. Unitronicsi kontrollerid ühilduvad mobiilimodemitega kaugteavituste edastamiseks ning kaugjuurdepääsu saab konfigureerida mistahes nutiseadmest VNC Vieweri abil.

„Klinkmann tagas projekti kestel koolituse ning vajalike kontrollerite ja nendega seotud komponentide kiire tarnimise ning pakkus kogu projekti jooksul tuge kõigis Unitronicsi toodetega seotud küsimustes,“ kommenteeris ettevõtte GROBIŅAS NAMSERVISS energeetika peainsener Karlis Sejejs.

Tänu uuele seire- ja juhtimissüsteemile saavutati kõik eespool loetletud projekti eesmärgid, mis tagab Grobina linna vee rauaeraldusjaama süsteemide automatiseeritud ja kvaliteetse toimimise, et varustada rohkem kui 4000 elanikuga Grobina linna kvaliteetse joogiveega.

Kasutatud tooted: Unitronics UniStream USP-104-B10, USC-P-B10.

Konkreetsed moodulid: USP-104-B10 (1 tk); USC-P-B10 (1 tk); UID-W1616T (3 tk); UIA0800N (1 tk); UAC01RS2 (1 tk); UAGXK300 (1 tk). SMS-teadete edastamiseks kasutatakse GSM-modemit Cinterion BGS 2T.

Tutvu edulugudega