Klinkmann Eesti AS on Eesti Masinatööstuse Liidu liige

Klinkmann Eesti AS on ühinenud Eesti Masinatööstuse Liidu liikmete ridadega, et anda oma panus Eesti tööstusettevõtete arengule Industry 4.0 initsiatiivi ja digitaliseerimise võimekuse tõstmisele.
Koostöös liiduga soovime leida konkreetseid lahendusi, et tõsta masina- ja metallitööstusega seotud organisatasioonide teadlikkust ja kaasa aidata nende arengule ning konkurentsivõime tugevdamisele.
Lisainfot liidu tegevuste kohta saab www.emliit.ee