Enam kui 200 projektis kasutatav Wonderware’i ja Citecti tarkvara saab uue põlvkonna täienduse

Klinkmann Eesti pakutavat AVEVA Wonderware’i ja Citecti automatiseerimistarkvara kasutatakse Eestis juba rohkem kui 200 projektis. Tarkvara on leidnud rakendust tööstuses, kommunaalettevõtluses, transpordisektoris jm. AVEVA on tarkvara platvormile välja andnud uue põlvkonna täienduse, mis võimaldab saada tootmisest reaalajas parema ülevaate, kiirelt reageerida muutustele ja teha seda kõike varasemast väiksemate kulude juures.

Kiire reageerimine eeldab äriliselt õigete otsuste langetamist. Viimane on tänapäeval läinud lihtsamaks, kuna tänu pilvetehnoloogia, I(I)oT lahenduste, tarkade sensorite, masinõppe ja suurandmete analüüsi tormilisele arengule on välja töötatud tipptasemel otsustamist hõlbustavad uued lahendused. Just selline on AVEVA Insight.

AVEVA Insight võimaldab andmeid turvaliselt koguda, salvestada ja kuvada ning saadud andmetel põhinevaid tulemusi analüüsida. Antud pilvelahendus võimaldab kokku koguda eraldiseisvaid andmekogumeid, näha üksteisest eraldatud tootmisprotsesse hõlmavat tervikpilti ja langetada nutikamaid ärilisi otsuseid. Kogutud andmetele on ligipääs kõikidel selleks volitatud isikutel vaatamata nende füüsilisele asukohale.

AVEVA Insight vs muud lahendused

AVEVA Insight on software-as-a-service platvorm, mille kasutamisel jõuab tootmises uute, väärtuslike muudatusteni. Erinevalt teistest sarnastest lahendustest ei ole antud pilvekasutusel põhineva teenuse kasutamiseks vaja lisaks IT ressurssi, eraldi sellega tegelevaid inimesi või lisainvesteeringuid infrastruktuuri. Platvormi kasutamine on tänu kiirele installeerimisele ja erinevatele aastastele kasutuspakettidele väga lihtsaks tehtud.

Lihtne andmete kogumine reaalajas

Platvormi kasutamisega saab alustada kiiresti. Süsteem kogub erinevatest sensoritest ja nutiseadmetest kokku andmete väga täpsed aegread. Andmed salvestatakse turvaliselt pilve. Neile ligipääsu omavad isikud saavad lihtsalt tõlgendatavad analüüsid ja raportid. Viimased edastatakse kas arvutisse või nutiseadmesse. Andmed liiguvad just siis, kui neid on vaja.

Tootlikkuse juhtimine

Platvorm kogub andmeid masinate tööseisakute ja tootlikkuse kohta Edge seadmete kaudu. Lisaks saab andmeid sisestada käsitsi. Tänu reaalajas nähtavatele tootmisseadmetega seotud võtmenäidikutele (nn KPId) on operaatoritel, inseneridel jt tootmisega seotud inimestel võimalik läbi erinevate meetodite (nt varade kasutamise põhjusanalüüs) masinate tootlikkust kiirelt parendada. Edukaimad kasutuskogemused on võimalik pilve salvestada ja need erinevatele osapooltele kiirelt kättesaadavaks teha.

Koosta endale sobiv kasutajavaade AVEVA Insighti veebikeskkonnas

Masinõppe algoritm monitoorib andmete kvaliteeti ja teavitab esinevatest kõrvalekalletest

Kõrgtasemel raporteerimine ja analüüs

Info, sh hoiatused võimalike tekkivate anomaaliate kohta tootmises, on kättesaadavad reaalajas. Infot sisaldavad aegread kuvatakse kiiresti graafikutel ja kasutajavaadetes ning neid saab lugeda nii veebis kui mobiilseadmetes. See kõik võimaldab langetada ärilisi otsuseid  kiiremini ja täpsemalt ning tegutseda koheselt.

Kokkuvõtvalt

AVEVA Insighti kasutades ei ole vaja muretseda sissetulevate ja väljaminevate andmete kogumise ja salvestamise pärast. Platvorm võimaldab selle asemel keskenduda tulemuste tõlgendamisele ja nende alusel tootlikkuse kiirele parendamisele.

Pilvelahenduse kasutamisel puudub vajadus investeerida tarkvara serveritesse, nende hooldusesse ja tarkvarauuendustesse. Aastane kasutuspakett sisaldab skaleeritavusel põhinevat lähenemist ja on eriti sobilik kasvavatele ettevõttetele. Demoversiooni on võimalik testida 45 päeva tasuta.

Eestis osutab AVEVA tarkvara kliendituge Klinkmann Eesti AS. Ettevõte korraldab regulaarselt ka tarkvara kasutamist hõlmavaid koolitusi. Küsi AVEVA tarkvara kohta lisa Klinkmann Eestist.

Jälgi reaalajas seatud eesmärkide vastavust tegelikkusele

Konsolideeritavus: integreeri andmed erinevatest andmeallikatest, kasutades ühte pilveteenusel põhinevat süsteemi.

Suur võimsus: kasuta piiramatut arvu tage.

Ligipääs kõikjalt: võimsad analüütika- ja raporteerimisvahendid edastavad visuaalseid ülevaateid veebi või nutiseadme kaudu 24/7 ja seda sõltumata kasutaja asukohast.

Koostöö: jaga ettevõttes kiiresti infot edukaimate kasutuskogemuste kohta.

Info ajakohasus: Software-as-a-service tarkvara on alati uuendatud ja see võimaldab kõiki tegevusi pilves tõrgeteta juhtida.

Turvalisus: turvaline ja usaldusväärne Microsoft Azure pilvetehnoloogial põhinev platvorm.

Registreeru tasuta 45- päevaseks proovikasutuseks, loe lisa aadressil connect.aveva.com/insight või võta ühendust meie spetsialistiga tel. 668 4500 või info@klinkmann.ee.