Rockwell Automation Micro 800

Virtuaalkoolitus: Rockwell Automation Micro 800 põhialused

Kursuse kellaaeg: 9.00-12.00
Osalustasu: 500 € +KM 
Õppekeel: Inglise
Koolitusmaterjal: inglise keeles
Nõuded riistvarale: Ei
Nõuded tarkvarale: Ei

Koolitus annab ülevaate Micro800 seeria kontrolleritest ning baasteadmised CCW programmeerimistarkvarast. CCW tarkvara saab kasutada Micro800 seeria kontrollerite, Powerflex sagedusmuundurite ja PanelView HMI paneelide programmeerimiseks.

Rockwell Automation Micro 800 kursuse eesmärk
Kursus on soovitatav kõigile, kes kasutavad ja arendavad rakendusi Micro 800-toodete jaoks.

Päevakava

  • Micro 800 seeria PLC ja CCW tarkvara ülevaade
  • Micro 830 ühendamine, ladder loogika alused, erinevad näpunäited ja tööriistad ning vaated CCW tarkvaras
  • Instruction plokkide, erinevad plug-in moodulid
  • Function Block Diagram (FBD) keeles programmeerimine, Structured Text (ST) programmeerimine
  • User defined funktsioon plokkide loomine ja kasutamine
  • Micro 800 Remote LCD kasutamine
  • Kommunikatsiooni seadistused PanelView paneelidega ühendamiseks

Tühistamistingimused

Registreeringu tühistamise soovist tuleb Klinkmannile teatada kirjalikult. Koolitusele registreerunud isikud, kelle tühistamistaotlus laekub seitsme või vähema kalendripäeva jooksul enne koolituse toimumise kuupäeva, peavad tasuma osalustasust 50%. Kui registreerunud isik koolitusel ei osale ja eelnevat kirjalikku tühistamisteatist pole esitatud, tuleb koolituse eest tasuda täissumma.

Osaleja asendamise taotlused tuleb esitada kirjalikult enne koolituse toimumise kuupäeva.

Klinkmann jätab endale õiguse mis tahes koolituste ja ürituste toimumist tühistada ja nende sisu muuta. Kursuse tühistamise korral teavitatakse registreerunud osalejaid sellest enne koolituse algust.

Registreeru kursusele