Unitronics miniPLC + display Vision

Virtuaalkoolitus: Unitronics miniPLC+display Vision

Kursuse kellaaeg: 9.00-16.00
Osalustasu 1: 150 €  + Samba
Osalustasu 2: 200 €  + Vision
Õppekeel: Inglise
Koolitusmaterjal: inglise keeles
Nõuded riistvarale: Ei
Nõuded tarkvarale: Koolitusel kasutatakse presenteerimiseks Zoomi tarkvara. Kontrolli oma arvuti ühilduvust Skytapi keskkonnaga enne koolituse algust Connectivity Checkeri abil.

Klinkmann korraldab ühepäevase baaskursuse Unitronics Vision miniPLC + display logic, mille käigus vaadatakse läbi loogikamudelid, laiendusüksused ja suhtlusvahendid, sealhulgas GSM-i/GPRS-i mobiilsidevõrgud, Ethernet, veebiserver, jada- ja Modbus-ühendused.

Unitronics Vision PLC kursuse eesmärk
Kursus sobib kõigile, kes on huvitatud Unitronicsi loogikast ja juhtmevabast automatiseerimisest. Pakume alates neljast inimesest koosnevatele gruppidele ka kliendispetsiifilist koolitust.
Kursuse eesmärk on anda põhiteavet Unitronics Vision miniPLC + display logicu ja kuvade programmeerimise ning suhtlusvahendite kohta.

Päevakava

  • Kontroller Unitronics Samba 7 ja Visilogic põhialused (riistvara, tarkvara) ja selle programmeerimine (alustamine, sisendid ja väljundid, ladder loogika, loogikatehted, aritmeetikatehted, taimerid, loendurid)
  • HMI (displeid, muutujad) Unitronicsi kuvade konfigureerimine arvutis, praktilised näited
  • Näiteülesande programmeerimine
  • Sovellusharjoitukset jatkuvat
  • Küsimuste arutamine, kursuse lõpetamine

Tühistamistingimused

Registreeringu tühistamise soovist tuleb Klinkmannile teatada kirjalikult. Koolitusele registreerunud isikud, kelle tühistamistaotlus laekub seitsme või vähema kalendripäeva jooksul enne koolituse toimumise kuupäeva, peavad tasuma osalustasust 50%. Kui registreerunud isik koolitusel ei osale ja eelnevat kirjalikku tühistamisteatist pole esitatud, tuleb koolituse eest tasuda täissumma.

Osaleja asendamise taotlused tuleb esitada kirjalikult enne koolituse toimumise kuupäeva.

Klinkmann jätab endale õiguse mis tahes koolituste ja ürituste toimumist tühistada ja nende sisu muuta. Kursuse tühistamise korral teavitatakse registreerunud osalejaid sellest enne koolituse algust.

Registreeru kursusele