Kliendid ja partnerid

Klinkmann on Soome juhtiv tööstusautomaatika ja elektrifitseerimislahenduste tarnija. Pakume lahendusi ja tugiteenuseid, mis aitavad meie klientidel oma tooteid täiustada ning tegevusi digitaliseerida. Meie teenindusmeeskonnad pakuvad kliendi vajadustega sobivaid rakenduslahendusi, sertifitseeritud tootekoolitusi ning tootetuge ja hooldust.

Mitmekülgsed ja arenevad lahendused tööstuse digitaliseerimiseks

Klinkmann on Sinu partner tööstuse automaatiseerimise erinevates etappides. Tarnime tööstuse digitaliseerimiseks vajaminevat tarkvara, kontrollisüsteeme, ohutuslahendusi ja teabevõrke.

Hooldusteenused

Klinkmann pakub rahvusvahelisi haldus- ja hoolduslepinguid portfellis esindatavate tootjate teenustele ja lahendustele.

Klinkmanni koolitused ja rahvusvahelised hoolduslepingud tagavad lahenduste sujuva kasutatavuse. Klinkmanni sertifitseeritud partnerivõrgustik tagab projektide professionaalse teostamise.

Programmeerimis- ja kasutuselevõtuteenused

Klinkmann Competence Center arendab lahendusi automaatika andmeedastuseks. Pakume tehnilist tuge ka rakenduste kasutuselevõtmisel.

Arendame pidevalt Klinkmanni tarkvara, mis toob erinevate tootjate, näiteks Wonderware’i standardtarkvarasse lisavõimalusi.

Oleme kliendipõhiste tarkvaralahenduste väljatöötamisel esirinnas. Piloteerime ka erinevaid tarkvarakontseptsioone.

Koolitused

Klinkmanni näol on tegemist Eestis esindatavate brändide koolituskeskusega. Korraldame veebiseminare, tootekoolitusi ja kliendi spetsiifiliste vajaduste alusel väljatöötatud koolitusi.

Tutvu AVEVA Wonderware Customer First programmiga

AVEVA Wonderware Customer First tarkvara hooldus- ja tugiprogramm on paindlik teenusleping, mis aitab kaitsta ja laiendada AVEVA tarkaratoodete ja lahenduste väärtust kogu nende elutsükli jooksul.

Teenindusleping tasub end ära mitmekordselt, kaitstes Sinu kriitilisi investeeringuid, maksimeerides jõudlust ja vähendades üldisi tegevuskulusid. AVEVA Wonderware’i tarkvara ajakohasena hoidmine on suurepärane viis investeeringutasuvuse maksimeerimiseks.