Tark tootmine

Rockwell Automation on Sinu ettevõtte partneriks tootmise digitaliseerimisel. Meil on targa tootmise printsiipide juurutamiseks vajalik täisvalik teenuseid, tooteid ja laialdane partnerite võrgustik. Lisaks mõistame, et Sinu jaoks on tegemist enama kui pelgalt tehnoloogia ostuga.

Optimeeri tootlikkust, kvaliteeti ja turvalisust

Terminid “tark tootmine” ja “tootmise digitaliseerimine” sisaldava endas seadmete ühendamist masinate, süsteemide ja kogu ettevõttega. Samuti riskijuhtimise printsiipide pidevat arendamist. Aga ka kliendi info, intellektuaalse omandi, varade, töötajate ja keskkonna kaitsmist.

Koostöös IT partneritega on meil olemas oskusteave, mile abil oskame ühildada IT/OT süsteeme. See võimaldab meil edukalt tootmisi digitaliseerida ja targemaid ning turvalisemaid infrastruktuure ehitada.

Ajamid

PowerFlex AC ajamid

PowerFlexi seeria ajamid võimaldavad püsivalt toota, mootori seisukorda järgida ja optimaalsel hetkel hoolduseks ja tippvõimsusel töötamiseks vajalikku teavet edastada.

Liikumiskontroll

Kinetix

Kinetixi perekonna servoajamid, servomootorid, lineaarajamid ja enkoodrid võimaldavad terviklikku servojuhtimist, targalt ja skaleeritavalt. Vaatamata sellele, kas ehitad väikeseid, eraldiseisvaid masinaid või suuri, kompleksseid süsteeme, aitavad Allen Bradley Kinetixi servojuhtimise seadmed saavutada erinevaid eesmärke.

Madal- ja keskpinge käivitid

Mootori käivitid

Rockwell Automation pakub rida käiviteid targale masinale, seadmele või tootmisliinile.

Allen Bradley madal- ja keskpinge käivitite hulgast leiad sobiva nii väikese eraldiseisva masina kui suure ja kompleksse süsteemi jaoks

Condition-Monitoring.jpeg
Seisukorra kontroll

Mehaanilise seisukorra kontroll

Masinate kontroll reaalajas võimaldab intelligentselt toota.

Hajutatud masinakontrolli süsteem teavitab masina kasutajat ning peatab masina töö peale ohtliku inim- või masina vigastusi põhjustava olukorra tuvastamist.

Targad ohutusseadmed

Ohutusseadmed

Ohutuse ja tootmise alaste andmete õige kasutamine võib oluliselt suurendada turvalisust ja tootlikkust. Ohutussüsteemi alaste andmete tõlgendamine võimaldab suurendada masinate tootlikkust ja vähendada seisakutele kuluvat aega.

Programmeeritav loogika

Logixi kontrollerid

Logixi juhtimissüsteemid koguvad ja edastavad masina keskmest andmeid ning aitavad seeläbi katkestusteta toota. Tänu tarkadest seadmetest pärit infole turvalise juurdepääsu tagamisele reaalajas edastab Logix intelligentseid andmeid õigetele inimestele õigel ajal. See suurendab tõhusust ja tootlikkust kõigis tootmisprotsessides.

IO-Link & Ethernet lahendused

Targad sensorid

Targad sensorid edastavad masinast või tootmisliinist tervikliku ülevaate saamiseks vajalikku infot. Tarkade sensorite kasutuselevõtt on esimeseks sammuks teel tavamaailmast virtuaalmaailma.

Toode

Visualiseerimine ja HMI

Visualiseerimise ja HMI alased lahendused on seotud tootlikkuse, innovatsiooni ja globaliseerumise alaste vajadustega. Meie tootevalikus on tagatud elektrooniliste kasutajaliideste terminalide, hajutatud kliendiserveri HMI ja teabetarkvara alased lahendused.

Targad seadmed on targa tootmise aluseks

Rockwell Automationi juhtimis- ja tsentraalkomponendid sobivad kõrgete nõuetega tarkvararakendustele, millesse valitud komponendid peavad vastama rangetele kvaliteedinõuetele ja ülemaailmsetele aktsepteeringutele (CE, UL, CSA, CCC, RoHS, VDE). Tutvu Rockwell Automationi komponentidega Klinkmanni e-poes >>
Kõik algab nupuvajutusest

Targad seadmed on tarkade süsteemide ja targemate masinate loomise aluseks. Nad on sillaks infoni, mida vajad, et otsustada kiirelt, tõsta tootlikkust ja alustada tootmise digitaliseerimisega.

Reageeri vähem ja planeeri rohkem tänu paremale saadaolevale informatsioonile ning parematele ideedele

Allen Bradley targad seadmed tarnivad kiirelt tegutsemiseks vajaminevat infot. Meie portfellis on seadmed, mis võimaldavad toota targalt – olgu tegemist lihtsalt leitavate vigade või hoopis tootmise seisatamise eelsete keerulisemate meeldetuletustega.

Vähenda programmeerimisaega 50% võrra

Meie koolitus on suunatud äri arendamiseks vajalike lahenduste loomiseks (nt masinate kasutuselevõtu ja tootmise kiirendamiseks vabalt valitud digitaliseerimise faasis).

Kui soovid arutada spetsiaalselt Sinu ettevõtte vajadustele vastava koolituse läbiviimist, lepi selleks lihtsalt aeg kokku.

Soovid rääkida Rockwell Automationi konsultandiga?

Pakume oskusteavet, et disainida, juurutada ja toetada Sinu investeeringuid automatiseerimisse.

Vaata masinaid uue pilguga

Tänases konkurentsitihedas maailmas on tehaseseadmete optimaalne kasutamine ülioluline. Parimad tootjad peavad mõtlema uutmoodi, kui nad tahavad optimeerida tootlikkust ja suurendada kvaliteeti ja ohutust. Samal ajal tuleb pakkuda otsustajaile asjakohaseid ülevaateid ja ajakohast infot.

Miks me vajame tarkasid masinaid ja -seadmeid?

Eilsed „targad“ masinad tootsid infot. Tänased targad masinad ja -seadmed peavad aga muutma andmed ülevaadeteks, mis aitavad meil langetada paremaid otsuseid. Targad masinad ja seadmed, milles kasutatakse digitaaltehnoloogiaid, on oluliselt paremad traditsioonilistest töö-, juhtimis- ja hooldusmeetoditest.

Digitaalne tehnoloogia võimaldab luua paremaid masinaid ja seadmeid, mis eristuvad konkurentide omadest järgmistes klientide jaoks olulistes valdkondades:

 • parem tootlikkus reaalajas andmetega;
 • kiirem kasutuselevõtt ja muutmine;
 • proaktiivsest hooldusest tingitud vähenenud masinate seisakutele kuluv aeg;
 • turvaline kaugligipääs diagnostikale ja aruandlusele;
 • turvaline kaugligipääs diagnostikale ja aruandlusele;

Targad masinad ja -seadmed loovad lisandväärtust

Lisandväärtuse loomise eelduseks on suurem nutikus varustajatelt. Digitaalsete tehnoloogiatega varustatud masinate ja seadmete kasutamine annab oluliselt paremaid tulemusi kui traditsiooniliste töö-, juhtimis- ja hooldusmeetodite kasutamine.

Targad seadmed on targemate süsteemide ja masinate kasutuselevõtu aluseks

Targad seadmed ühendatakse võrku otse või seda võimaldava tehnoloogia abil. Tõeliselt targad seadmed on endast ja süsteemist teadlikud allikad, mis hangivad, töötlevad, jälgivad riistvara olekut ning koostavad selle põhjal aruandeid (nt energiakulu ja enesediagnostika kohta).

Võrku ühendatud targad seadmed parandavad tootlikkust oluliste süsteemifunktsioonide jagamise ja standardsete tarkvaratööriistade ja -liidestega koostöö kaudu.

Õigete tarkade seadmetega saab riistvara toota sellist teavet ja anda selliseid ülevaateid, mis toetavad proaktiivsemat riistvara kasutamist ja hooldust.

Kuidas ületada ootusi digitaliseerimisele

Uue digitaliseeriva tehnoloogia abil saavad nutimasinad jagada sisu varem ja sagedamini ning püsida seejuures ühenduses rakendustega terves ettevõttes ja ka sellest väljaspool. Kõik on seotud ühenduvusega ning virtuaalse maailma võimaluste rakendamisega. Targad seadmed suudavad teha mõlemat ja toetada nii Sinu kui Su klientide tootmiste digitaliseerimist.

 

asuta koostööl põhinevat disainitarkvara, et teha koostööd tootjatega juba seadmete disainimise faasist alates ning juurutada uuendusi kiiresti.

 • Jäljenda masina tööd ja testi dünaamilise digitaalse
  kaksiku tarkvaraga erinevaid võimalikke stsenaariume.
 • Kinnita disaine ja pane masinad kokku virtuaalselt, et kiirendada hilisemat masinate kokkupanekut.
 • Paku reaalajas kaugeksperdi lahendusi ja vähenda viivitusi, kohapealsete külastuste arvu ja kulusid.
 • Integreeri omavahel paremini tarneahel, e-kaubandusportaalid ja tootmisrakendussüsteemid võimaldamaks tootmisega paremini nõudlusele vastata.

Suurenda tootlikkust ja ohutust tarkade masinaohutuslahendustega

Kujuta ette, et on olemas masinaohutuse alane lahendus, mis suurendab tootlikkust ja parendab üleüldist ärilist tulemuslikkust. Intelligentsete seadmete kasutuselevõtuga saabunud holistiline lähenemine suurendab üldist varade efektiivsust (OEE) oluliselt.

Seda lähenemist kasutavatel ettevõtetel on vähem ettenägematuid katkestusi ja keskmisega võrreldes enam kui poole võrra vähem töötajate vigastusi. Intelligentse turvalisuse alane lahendus suurendab installeeritavate ja töötavate masinate tootlikkust ning muudab nendega töötamise turvalisemaks.

Integreeritud ohutus masinate juhtimisel

Rockwell Automationi uuenduslikud ja integreeritud ohutuslahendused ühendavad tõhusa isikukaitse seadmete maksimaalse efektiivsusega. Allen Bradleyl on turul kõige laiem valik turvatooteid, mis hõlmab tooteid alates üksikisiku kaitsest (releed, lukud, andurid) kuni integreeritud automaatika ohutussüsteemideni.

Integreeritud ohutust jagatakse Etherneti / IP-siini tehnoloogiaga IO-seadmetele, ajamitele, servoajamitele, turvavalgustuskardinatele, ohutusskanneritele ja patenteeritud GuardLinki siini tehnoloogiale kuni ühe turvalukuni, nii et operaatori jaoks säiliks täielik diagnostika.

Integreeritud ohutustehnoloogia on TÜV-sertifikaadiga ja võimaldab isegi SIL3, Cat.4, PLe taseme lahendusi.

Intelligentne ohutus plaaniliste masinate seisakutega
Andurite funktsioonid ja servojuhtimine
Mootori juhtseadme olek ja diagnostika

Fokuseeritud targa turvalisuse alased tooted

450L-E GuardShield™ POC turvavalgustuskardinad

Aitavad kaitsta sõrmi ja käsi 450L-E GuardShield™ POC turvavalgustuskardinatega. Igat transiiverit saab kasutada pistikprogrammi mooduli abil saatjana või vastuvõtjana. Võimaldamaks tarka ohutust digitaliseeritud ettevõttes on 450L-E-l nüüd rohkem funktsioone (s.h. ootelepanek, vaigistamine ja alates 2021. a jaanuarist müügis olev EtherNeti/IP ühenduvus).

440G-MZ Guardi lukustuslüliti

Robotitega ja liikuvate seadmetega töötades ning ohutsooni piirete ja ustega ümbritsetud masinatega töötades on turvalisus äärmiselt oluline. Meie 440G-MZ Guardi lukustuslülitite näol on tegemist targa lahendusega, millesse on integreeritud GuardLink®-i tehnoloogia, mis tagab töötajate ohutuse, edastades reaalajas andmeid ja diagnostikat tõhusamalt.

440G-EZ elektromagnetiline blokeerimislüliti

Kaitse oma töötajaid, seadmeid ja keskkonda uue Guardmaster® 440G-EZ elektromagnetilise blokeerimislülitiga. See ohutuslüliti tagab kaitseluukide füüsilise blokeerimise, võimaldades võimalikele ohtlikele piirkondadele juurdepääsu ainult siis, kui see on turvaline. Igat laadi kaitseluukidel kasutatav ohutuslüliti on sertifitseeritud kõige kõrgema kaitseasendi ohutustasemega.

Masinaohutuse põhimõtted

Nõustame masinaohutuse põhimõtete, asjakohaste standardite ja ohutuse rakendamise osas. Meie masinaohutuse raamat sisaldab rohkem teavet ISO 13849-1 standardi kohta koos kohaldamisnäidete ja tootlikkuse kalkulatsioonidega. Saa teada, kuidas vältida kavandamata masinate seisakuid ja vähendada isikuvigastusi vähemale kui poolele keskmisest.

Sinu ettevõtte operatsioonisüsteem

Tööstuslike juhtimissüsteemide abil hallatakse Sinu tehase varade protsesse, edastatakse tootmise ja varade alast infot protsesside, hoolduse ja haldusega tegelevatele meeskondadele ning pakutakse kogu ettevõttes alusplatvorm tootmise analüüsimiseks ja koordineerimiseks. Alates hooldusvajadust ennustavatest seadmetest kuni tootlikkust optimeerivate ohutussüsteemideni ning ülevaadeteni vastavalt sellele millal ja kus neid vajatakse.

Dünaamiline digitaalne kaksik

Loo füüsiliste masinate digitaalsed koopiad Kasvata oma masinate jõudlust luues Emulate3D™ tarkvaraga digitaalseid kaksikuid.
 • Tutvu oma masina talitlusega virtuaalselt enne reaalsete osade tellimist.
 • Avasta vead juhtimissüsteemis ilma tehast külastamata.
 • Vii oma personal virtuaalsesse maailma, kus nad saavad harjutada uute masinatega töötamist, teha vigu ilma kulukate tagajärgedeta, näha milliseks kujuneb uuendatav tootmine ja simuleerida erinevaid muutusi masinates ja tootmisliinides.

Masina elutsükli uus visioon

4 sammu digitaalse kaksiku abil väljakutsete kiiremaks ja hõlpsamaks lahendamiseks. Masina elutsüklis sisaldub palju ettenägematut.

Kui vaid oleks teadnud enne masina ehitamist, et konveierlint või täiturseade on veidi paigast ära. Kui vaid oleks teadnud juhtimissüsteemi integreerimisprobleeme enne seadme tehasesse transportimist. Kui vaid tootmise üleminek oleks olnud sujuvam. Jne.

Emulate3D tarkvaraga saad lahendada masina elutsükli probleeme digitaalses maailmas enne, kui need leiavad aset füüsilises maailmas. Tarkvara abil saad teha järgnevat.

1. Saad ehitada paremaid süsteeme

Laienevad disainimise võimalused. Virtuaalsete mudelite ja prototüüpidega saad disainida masinaid viimse detailini virtuaalses maailmas enne nende tegelikku valmisehitamist.

3. Saad arendada uue süsteemiga töötamise oskusi

Vähenda riske ja arenda töötajates vajalikke oskusi koolitades neid virtuaalses keskkonnas. Loo virtuaalmaailmas reaalsuses aset leidvaid tõrkeolekuid ja olukordi ning “õpeta” töötajaid neid lahendama.

2. Saad arvestada süsteemi eduka kasutuselevõtuga

Ära jäävad ebameeldivad viimase hetke üllatused ja muudatused. Saad masina ühendada juhtimissüsteemiga juba varem – virtuaalselt – ennetades võimalikke juhtimissüsteemi või loogikaprogrammiga seotud probleeme.

4. Saad parandada tootlikkust

Lahenda reaalse maailma tootmisprobleeme virtuaalmaailmas, kus vead maksavad palju vähem. Näiteks muuda konfiguratsiooni uue toote tootmismahu optimeerimiseks. Või aita tehnikul remontida Sinu seadet kiiremini.

Emulate3D tarkvara on enamat kui lihtsalt digitaalne kaksik

Protsessijuhtimine kaasaegse DCSiga

Tehasesiseste, skaleeritavate protsesside juhtimine alates platvormidest kuni suurte operatsioonideni, millega tagatakse toimiv teave andmepõhiste otsuste langetamiseks kogu ettevõttes. Saa teada, kuidas see kaasaegne DCSi käsitlus koos uute töövoogude, juhtimisseadmete ja kättesaadavusfunktsioonidega aitab kiirendada projekte ja vähendada projekteerimisele kuluvaid pingutusi.

Soovid rääkida Rockwell Automationi eksperdiga?

Aitame Sul automatiseerimisprojekte planeerida ja ellu viia vastavalt seatud tähtajale.

Tutvu edulugudega

Rockwell Automation Smart Starts Here e-raamat

Täida kõik väljad ja laadi trükis alla

Rockwell Automation Smart Systems e-raamat

Täida kõik väljad ja laadi trükis alla