Isikuandmete kaitse teatis

Soovime hästi hoida isikuandmeid, mida te meile annate. Meie kohustus on kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid, järgides seadusi ja määruseid.

Selles teatises anname ülevaate, kuidas meie töötajad, partnerid, alltöövõtjad ja tütarettevõtted haldavad selle veebilehe ja teiste teenustega seotud isikuandmeid. Me ei edasta isiklikku teavet kolmandatele isikutele.

Palun lugege teatis enne veebilehe kasutamist hoolikalt läbi. Kui te teatisega ei nõustu, eeldame, et lõpetate selle veebilehe kasutamise.

Isikuandmete töötlemine

Me töötleme isikuandmeid müügi ja turunduse eesmärgil, klienditeeninduse ja kliendisuhete hoidmise eesmärgil ning klientide rahulolu parandamiseks ja teenuste arendamiseks. Kui te esitate meile meie veebiteenuses ankeeti täites mingit teavet, edastatakse see meile. Ankeete ei ole lubatud kasutada andmete saatmiseks noorematele kui 16 aasta vanustele, välja arvatud juhul, kui ankeediga seoses on märgitud teisti. Isikuandmed on kaitstud meie väljavalitud andmespetsialistide poolt turvalistes teabeturbe süsteemides.

Saate meiega igal ajal ühendust võtta, et oma isikuandmeid kontrollida. Teie taotluse korral parandame kõik puudulikud, ebatäpsed või aegunud isikuandmed. Kuna isikuandmete töötlemine on väga oluline selleks, et saaksime osutada teile mõningaid meie teenuseid ja pakkuda oma tooteid, võib oma nõusolekust taandumise tulemuseks olla olukord, kus me ei saa teile kõiki oma teenuseid osutada või tooteid pakkuda.

Turundusregister

Turundusteabe saamiseks lugege andmefaile ja kaitsemeetmete kirjeldust.

Küpsised ja muu identifitseerimisteave

Meie veebileht salvestab teie arvutisse küpsiste kujul teavet, tuginedes meie küpsiste kasutamise põhimõtetele. See aitab teid tuvastada eeldusel, et te olete andnud loa küpsiste salvestamiseks oma arvutisse või mõnda teise seadmesse, näiteks nõusoleku andmise või oma veebilehitseja seadete muutmisega. Küpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas ja millal olete veebilehte kasutanud. Need andmed aitavad meil oma teenuseid arendada. Juhul, kui te ei soovi saada küpsiseid, saate need blokeerida, tehes oma veebilehitsejas küpsiseid blokeeriva valiku. Pange palun tähele, et küpsiste blokeerimine võib takistada teil sellel veebilehel teatud teenuseid kasutada. Lisaks teabele, mida te ankeetides esitate, salvestab meie veebileht küpsiseid ka teie veebilehitsejas.

Turunduskeeld

Võib-olla soovite kehtestada elektroonilise turunduse keelu kas eraldi taotlusega või lingiga, mis lisatakse igale turundussõnumile. Te saate süsteemil Visitor Tracking keelata lehe Visitor Tracking Services külastamist, loobudes sellest. Juhul, kui kasutate hiljem mõnda teist arvutit ja/või veebilehitsejat, peate seda uuesti tegema.

Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia pistikmoodul kasutamine võib saata tuvastatavat teavet nende sotsiaalmeediateenuste pakkujatele. Need pistikprogrammid ning kõik teised veebilehe lingid ja lingid teistel veebilehtedel võivad olla kolmandate poolte omandis ja nende kontrolli all. Meil ei ole kontrolli kolmandate poolte veebilehtede üle ja me ei vastuta seal avaldatavate materjalide ega nende kasutamise eest.

Edasikaebamise õigus

Kui te muretsete, et teie andmete töötlemises esineb puudusi, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele.

Privaatsusteate uuendused

Jätame endale õiguse teadet muuta. Me loodame, et tutvute aeg-ajalt teatesse tehtavate muudatustega. Kui teil on küsimusi oma isikuandmete käitlemise kohta, võtke meiega julgesti ühendust.

e-post: info@klinkmann.ee

Klinkmann Eesti AS-l võivad olla eraldiseisvad teenusepõhised tingimused, mille puhul üldtingimusi kohaldatakse alternatiivina.